O Kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Wojciech Borys zawiadamia, iż w sprawach z wyboru wierzyciela może działać na terenie całego województwa śląskiego (obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach posiada wyłączną właściwość do prowadzenia egzekucji na terenie miast: Tychy, Bieruń, Lędziny oraz gmin: Bojszowy i Kobiór w sprawach o:

Egzekucję z nieruchmości

Eksmisję

Wydanie nieruchmości

Wprowadzenie w posiadanie nieruchomości

Efektywność pracy kancelarii zapewnia dostęp do następujących systemów teleinformatycznych:

1. System OGNIVO/ KIR
2. CEPIK
3. ZUS-PUE online
4. ePUAP
5. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
6. Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
7. Elektroniczny Rejestr Zastawów
8. CEIDG