Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach
Wojciech Borys
Ul. Budowlanych 166
43-100 Tychy
kontakt@komornikborys.pl
+48514138012


Połączenia telefoniczne obsługiwane są
od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:00.
Nazwa skrzynki EPUAP: /KS_Wojciech_Borys/ezbiegi
rachunek bankowy kancelarii:
Santander Bank Polska S.A.

14 1090 1652 0000 0001 4218 4435
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL 14 1090 1652 0000 0001 4218 4435

Komornik Sądowy Wojciech Borys jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Tychach. Podlega nadzorowi Sądu Rejonowego w Tychach oraz nadzorowi odpowiedzialnemu Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach.
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:
– wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
– wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
– wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
– sporządzanie protokołu stanu faktycznego.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach Wojciecha Borysa korzysta z szeregu narzędzi usprawniających pracę w kancelarii obejmującą obecnie następujące rozwiązania:

Licytacje komornicze czyli przetargowy sposób nabycia ruchomości lub nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.

Licytacje komornicze nieruchomości:

W tym trybie licytacji komorniczej możesz nabyć mieszkanie, dom, garaż lub miejsce postojowe, ale także działki pod zabudowę, lokale usługowe, hale i magazyny, grunty rolne czy lasy.

W licytacji nieruchomości mogą wziąć udział osoby, które spełniły warunki licytacyjne określone w art.962 kpc oraz artukułach następnych.
Obwieszczenia o licytacjach nieruchomości położonych w Tychach oraz w pozostałym rewirze Komornika Sądowego w Tychach, ogłaszane są publicznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Tychach, w Urzędzie Miasta Tychy, Urzędzie Miasta Kobiór, Urzędzie Miasta Lędziny, Urzędzie Gminy Bojszowy lub Urzędzie Gminy Kobiór oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
Licytacja nieruchomości odbywa się publicznie w Sądzie Rejonowym w Tychach. Przetarg nieruchomości kończy się w chwili osiągnięcia najwyższej kwoty, którą deklaruje zapłacić nabywca. Ten, kto da więcej, wygrywa licytację.
W przetargu komorniczym nieruchomości nabywane są bez obciążających je hipotek czy też zaległości czynszowych.

Licytacje komornicze ruchomości:

Przedmiotem przetargu komorniczego w tym trybie mogą być: samochody, przyczepy i inne pojazdy, zegarki, biżuteria, antyki i dzieła sztuki, maszyny rolnicze i przemysłowe, odzież, sprzęt komputerowy i RTV oraz inne rzeczy ruchome.

W licytacji ruchomości mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki licytacyjne określone w art. 867(1) kpc oraz artykułach następnych.
Obwieszczenia o aukcjach ruchomości ogłaszane są w Sądzie Rejonowym w Tychach oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Aukcje komornicze ruchomości odbywają się biurze Komornika Sądowego w Tychach Wojciecha Borysa lub w innym wyznaczonym przez niego miejscu.

Strona niniejsza powstała z zamiarem umożliwienia wszystkim zainteresowanym łatwego dostępu do informacji na temat kancelarii komornika. Strona ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika sądowego Wojciecha Borysa. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.