Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Wojciech Borys

Komornik Sądowy Wojciech Borys jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Tychach. Podlega nadzorowi Sądu Rejonowego w Tychach oraz nadzorowi odpowiedzialnemu Prezesa Sądu Rejonowego w Tychach.
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:
– wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
– wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
– wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
– sporządzanie protokołu stanu faktycznego.

Rewirem Komornika Sądowego w Tychach jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tychach, który obejmuje:  Tychy, Bieruń, Lędziny, Bojszowy,Kobiór

Godziny urzędowania kancelarii

Poniedziałek – czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: dzień wewnętrzny kancelarii
Komornik przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach 10:00 – 14:00.
W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
Wpłat można dokonywać bezpośrednio w kancelarii lub na rachunek bankowy
Santander Bank Polska S.A. : 14 1090 1652 0000 0001 4218 4435
SWIFT: WBKPPLPP
IBAN: PL 14 1090 1652 0000 0001 4218 4435

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach
Wojciech Borys
Ul. Budowlanych 166,
43-100 Tychy

kontakt@komornikborys.pl
Tel. 514138012
EPU ID: 2791
Nazwa skrzynki EPUAP: /KS_Wojciech_Borys/ezbiegi

Licytacja nieruchmości

Licytacja ruchmości

Obwieszczenia o licytacjach ruchomości i nieruchomości zamieszczane w internecie publikowane są wyłącznie na niniejszej stronie internetowej oraz na stronie http://www.licytacje.komornik.pl/

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.
Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.